HET GERMAN PIÉTRAIN FOKPROGRAMMA

Voor de verschillende wensen biedt German Piétrain de HECTOR en de MATRIX Beer aan.

HECTOR German Piétrain biedt de HECTOR en de MATRIX Beer aan voor verschillende wensen. HECTOR staat voor uitstekend groeipotentieel met een zeer goed vleesgehalte en uitstekende voerconversie. De beer voor maximale mestprestaties!

De MATRIX-beer staat voor uitstekende vleeshoeveelheid met een zeer goed groeiverervingspotentieel. De beer voor maximale slachtprestaties!

Voor alle beren geldt dat de vererving van erfelijke afwijkingen zeer laag is, de uniformiteit van de nakomelingen overtuigend is en de vitaliteit van de biggen heel goed is. Als bijkomend voordeel identificeren we aanvullende kwaliteitsparameters als extra labels voor zowel de HECTOR als de MATRIX.

Colin voor coliresistentie tegen F4 (K88)

Gourmet voor een uitstekende vleeskwaliteit en minimaal dripverlies

Inodorus geschikt voor het afmesten van beren

Verder werken we intensief aan de identificatie van PRRS-resistentiekenmerken en aan genomisch te bepalen vitaliteitsindexen. Al met al een overtuigend fokkerij technisch totaalpakket voor bijna alle wensen en behoeften.