BASIS

Ons doel is om, om een beer te fokken waarbij de nadruk ligt op groei en vlees, met sterk beenwerk en een exterieur dat volledig voldoet aan de hedendaagse eisen in de varkenshouderij. Tegelijkertijd hechten we veel waarde aan een laag niveau van erfelijke afwijkingen, uitstekende voerconversie, uniforme nakomelingen en vitale biggen bij de zeug.
Stressongevoeligheid (NN) en SPF- hoge gezondheid zijn vanzelfsprekend.

We werken sinds 2012 routinematig met de mogelijkheid voor genomische fokwaardeschatting en laten onze resultaten controleren door onafhankelijke teststations. Tegelijkertijd stromen honderdduizenden praktijkgegevens van de bedrijven in onze BLUP-fokwaardeschatting.

Europa’s grootste en meest innovatieve Piétrain-populatie:
Met bijna 2.000 fokkerij technisch gestuurde en benutte basiszeugen heeft German Pietrain de grootste en meest innovatieve Pietrain-fokpopulatie in Europa en van de wereld. Alleen al in Duitsland worden jaarlijks meer dan 15 miljoen slachtvarkens geproduceerd met de German Pietrain-beer . In Duitsland zijn er momenteel meer dan 1.500 KI beren bij verschillende KI stations.

Verkoop:
Van de gecertificeerde fokbedrijven in Duitsland en Europa worden jaarlijks meer dan 2.800 Piétrain-beren verkocht. De belangrijkste afzetgebieden voor beren of sperma zijn Duitsland, Portugal, Spanje en de Benelux-landen. Daarnaast zijn er o.a. beren of sperma verkocht aan Mexico, Servië, Polen, Rusland, Indonesië, Filippijnen, Frankrijk, Denemarken, Oostenrijk, Polen en Tsjechië.

Fokbedrijven:
Onze fokbedrijven zijn gelegen in Duitsland en Denemarken en hebben een hoge gezondheidsstatus en de beste fok technische mogelijkheden.

FOKPROGRAMMA

Voor verschillende wensen biedt de German Pietrain de Hector en de Matrix ….

FOKPROGRAMMA

CIJFERS EN RESULTATEN

CIJFERS EN RESULTATEN van ons fokprogramma

CIJFERS EN RESULTATEN